Om Oss

Versjon 2Vi er Tonje og Dag William Haugeto Stang, gift med hverandre og bosatt i Oslo. Da bloggen vår ble opprettet i april 2009, skrev vi i headingen at det var «fordi vi har noe på hjertet» – og at vi begge har et formidlingsbehov. Bloggen er med andre ord et slags fellesprosjekt – selv om det ikke er noen hemmelighet at Tonje er den som fører det meste i pennen. Dag bidrar med gode tanker og faglig input – og ikke minst utgjør vi det «laboratoriet» vi utleverer – her og når vi underviser. Og det gjør vi mye…

Målgruppen for skriveriene våre her, var i  første omgang mennesker i sentrum eller randsonen av det kristne fellesskapet vi  var en del av den gangen. Vi ønsket at folk rundt oss kunne komme oss nærmere på livet – og vi mente vi hadde viktige ting å formidle. Det tror vi fremdeles, men fokuset har – som livet – endret seg litt med årene… Ikke minst forstod vi etter hvert  at vi har en større leserskare enn vårt hjemlige fellesskap. I tillegg valgte vi et smalere fokus; I denne tida skriver vi mest om relasjoner og livskvalitet.

Til daglig jobbet Dag som deltidspastor fram til høsten 2013 samtidig som han var kultur- og kommunikasjonsdirektør i et firma i Oslo fram til han i 2014 valgte å starte som selvstendig konsulent på de tingene han kan mest om; Salg, veiledning og ledelse. Omtrent på den tida brøt vi opp fra Sarpsborg, der vi hadde bodd i atten år, og flyttet tilbake til Oslo der vi møttes for omtrent tjuefem år siden. Sammen etablerte vi firmaet Vil vekst   der Dag er på fulltid og Tonje jobber ca 30% ved siden av sin jobb som sosialrådgiver ved en videregående skole, Tomb i Råde. Hun er i godkjent coach mens Dag er sertifisert relasjonsveileder (Imago). Vi har kontor i Oslo.  Tonje tar også frilanseoppdrag som foredragsholder og er dessuten et skrivende menneske.  Siden 2004 har vi drevet samlivskurs, og i 2015 kom samlivsboka «Tid for to», en tittel vi også bruker på det kurskonseptet vi reiser land og strand rundt med.

Vi trives med livet, med hverandre, jobber og fritid.

På vinterstid har vi adresse på Mortensrud i Oslo. Om sommeren har vi base på hytta  i Sande i Vestfold. Der følger vi tomatenes modning og vanner våre sommerblomster trofast. På kveldstid tenner vi bålpanna – og er takknemlige når venner og kjente samles rundt den. Vi nyter gjerne lange måltider sammen – og sammen med venner. Liker mennesker. Har ikke egne barn, men ressurser å bruke på andre. Familie og venner. Store og små. Det gjør livet uendelig rikt! Vi bruker gjerne tid på de dype samtalene. Og i blant på de heftige debattene. At livet går i faser og at det gjelder å favne nuet, er blant våre grunnleggende overbevisninger. En annen er at det er viktig å drømme, planlegge og unne seg det gode livet. Dessuten mener vi at vi må jobbe for de gode relasjonene. At rytme trumfer balanse og at det er forskjell på å leve for seg selv og å ta vare på seg selv, er blant våre viktigste paroler.

Det er nok fremdeles helt sant om oss begge at «vi har noe på hjertet»…