Don’t look to people…

For mange år siden leste jeg en bok som gjorde sterkt inntrykk på meg. Èn setning derfra har jeg båret med meg siden –  nesten som en slags veiviser i eget liv. Den lyder slik: ”Don’t look to people for what only God can give…” Nå kan det hende du ikke deler mitt livssyn og derfor synes det God-perspektivet blir litt voldsomt. Men bli med litt til. Kan du i det minste være enig i at vi ikke kan se hen til andre mennesker for å få dekket alle behov her i livet?

Den gangen denne setningen brant seg fast hos meg, var jeg singel. Ganske fornøyd som singel, også. Mest når jeg reflekterte over den tiden som hadde gått. Da jeg fylte 30 – wow, det er lenge siden – husker jeg at jeg så bakover på de ti siste årene som hadde ført opp til det. Jeg var tilfreds. Jeg hadde hatt en meningsfylt jobb over noen år, og nå satt jeg på skolebenken igjen. Jeg bodde bra og hadde gode venner. Perioden hadde på ingen måte vært friksjonsfri, men jeg syntes livet var godt. Jeg fylte leiligheten jeg bodde i med damer og steg inn i trettiårene med mye håp og glede. Men jeg husker også at jeg – det tilfredstillende bakoverblikket til tross – så framover og tenkte at jeg ikke hadde lyst til å leve alene ved neste milepæl, 40-årsdagen min. Jeg ville gjerne dele hverdag og fest, smerte og glede, utfordringer og slaraffenliv med en annen.

IMG_2254 2

 

Det betyr mye for meg at det sitter noen på andre siden av bordet med jevne mellomrom, men ansvaret for livet mitt, er mitt…

 

Ønsket til tross, tror jeg ikke jeg tenkte at en partner skulle gjøre meg helere. Jeg tror at jeg vet at jeg ikke tenkte sånn fordi jeg møtte en del andre single på den tiden som var betydelig tydeligere enn meg; de følte seg ikke hele fordi de ikke var i en par-relasjon. Jeg skjønner tanken, men jeg tror altså at det er ikke bare er krevende for den som blir objekt for lengselen; Det er farlig for en selv om andre mennesker – primært en partner – får ansvar for at jeg skal være tilfreds med livet. Ansvar for at mine behov blir tatt vare på.

Joda, vi klarer oss godt selv i vår tid. Materielt, ikke minst. Den gjensidige avhengigheten i en par-relasjon var et helt annerledes om vi går et par generasjoner tilbake i tid. Hun var ofte avhengig av ham for en inntekt, og han var avhengig av henne for å skape et hjem og ta hovedansvaret for å oppdra barn. I vår tid må det et annet type ”lim” til for å holde oss sammen. Men ingrediensene i det limet må heller ikke bestå i at mine mentale og åndelige – om vi vil inkludere dem – behov ikke dekkes om ikke du som min ektefelle gjør det. Det er noe sant i at man er ”sin egen lykkes smed”.

Jeg kjenner meg veldig avhengig av han jeg er gift med. Vi er nøye med å fortelle hverandre hva vi opplever at den andre tilfører livet vårt – sammen og hver for oss. Vi har gjort det til en vane å takke hverandre for gode bidrag. Jeg er også takknemlig for gode venner. De bidrar helt klart til at jeg er et fornøyd menneske. Jeg er som folk flest; Når spørsmålet om hva som gjør meg lykkelig kommer opp, er relasjoner et viktig element.

Allikevel opplever jeg det presserende viktig å sjekke status fra tid til annen: Er jeg hjemme i eget liv? Henter jeg elementer til tilfredsstillelse i brønner jeg graver selv – gjerne inspirert av Dag og andre som står meg nær ? Og – fordi Gud og hans bidrag for et godt liv er så grunnleggende hos meg og oss; Skjønner jeg at den dypeste tilfredsstillelsen i mitt liv faktisk er knyttet til at jeg er fokusert på å holde relasjonen til ham levende?

Sjekk gjerne lykkenivået ditt i løpet av helga, du også. Og pass på at du ikke gir de som står deg nær for mye ansvar for din tilfredsstillelse.

 

Finn idealisten!

De siste femten årene har statistikkene fortalt oss at i Norge er idealister jevnt over lykkeligere enn materialister. Det skal enda til være bevist at idealister flest er fornøyd med lønna de får – uansett nivå – mens det er motsatt for materialisten. Han eller hun er gjennomgående misfornøyd og synes de – uansett lønnnivå – tjener for lite. P4s ”Midt i trafikken” – som jeg hører på i bilen hjem fra jobb – har flere ganger hatt uhøytidelige undersøkelser som forteller at de fleste – sju av ti – er misfornøyd med det de tjener. Det sier meg altså to ting; Det finnes flest materialister i blant oss – og mange opplever seg ikke lykkelige… Det er trist, tenker jeg.

Statistikker kan brukes på mange måter. Jeg synes lykkeforskning er interessant – og tror det er mye sant i at idealister – de som brenner for noe utenfor seg selv og sin nærmeste familie, og som bruker tid, penger og andre ressurser på noe de ikke får lønn for å gjøre – er mer fornøyd enn mennesker som har seg selv, sine  nærmeste, egne ting og karriere i fokus hele tiden. Det vil si; idealister er lykkeligst så lenge de ikke brenner sitt lys i begge ender, viser også forskningen. Hvis de sliter seg ut og bruker alle sine krefter på det engasjementet de har for viktige saker, forsvinner lykkefølelsen. Hvis de klarer å ta vare på seg selv uten å leve bare for seg selv, er tilfredsstillelsen størst. Det handler altså enda en gang om balanse…

Vi har også lært – og sett i mange tilfeller – at dette berører par-relasjonene våre. Par som har gode prosjekter å brenne for sammen, har det bedre enn par som bruker alt av tid, penger og ressurser innad i familien – eller som bruker alle sine krefter, tid og ressurser på hver sine adskilte saker og prosjekter. I det siste tilfellet mister man nemlig kontakten med hverandre, i tillegg til at den andre parten ofte kan føle at engasjementet går på bekostning av familielivet. Sånt sliter.

Opplevelser hver for seg, tror vi imidlertid er et gode.

koffertDenne helga blir sånn for oss. Jeg er på vei for å besøke venner en times togtur fra Oslo, og i morgen skal jeg være med på fagseminar jeg gleder meg til. Det blir tid til prat og opplevelser uten gemalen. Han skal jobbe halve helga, og så drar han på hytta for å hvile ut og pusle med sitt der.

Jeg tror det vil gjøre oss begge godt – og jeg vet av erfaring at vi vil ha ting å snakke om når vi møtes. Fordi vi er interessert i det den andre henter av impulser og gjerne går ”på besøk i” hverandres liv. Ikke det at vi pumper hverandre for informasjon, men vi vil gjerne lytte til hva den andre har hentet ut av helgen av refleksjon og opplevelser. Det siste er viktig for at tiden hver for oss skal oppleves meningsfull for relasjonen oss imellom. Vi jobber tross alt såpass mye på hver vår arena at vi ikke akkurat tråkker oppi hverandre i hverdagen. Dessuten sørger vi for at vi har tid sammen – hver uke – som er bare vår. Poenget er altså dette:

Tid på hver vår kant, med venner eller med frivillige oppgaver, er et gode så lenge det ikke kommer i ubalanse med det vi trenger av tid sammen som par og familie. Gutteturer og jentehelger på den ene siden og frivillige oppgaver hver for oss som tjener samfunnet vi er en del av, tror vi det er lurt å unne hverandre og heie på.

Dessuten: Har dere funnet et felles prosjekt dere bruker tid og krefter på, er det kanskje ikke det dere skal droppe ut av om forholdet har en nedtur. Hvis vi vil bli lykkeligere sammen, er det ikke nødvendigvis en løsning å rydde tid til flere kjærlighetsweekender og dyre Valentines-middager. ”Det motsatte av konflikt, er ikke fred, men kontakt”, er en av gemalens paroler. Kontakt oppnår vi ved å gå på besøk i hverandres liv. Spørre hva som foregår der – og dele gleder og sorger fra alene-erfaringer og fellesprosjektet. Og så liste oss inn på hverandre for å dele bekymringer og mismot. Som et resultat av slike samtaler, kan det hende hverdagen må justeres og timeplanen legges noe om. Samtidig som vi må passe oss slik at vi ikke ramler i materialisme-grøfta der tingene og egoismen får råde grunnen alene. Jeg tillater meg nemlig å tro at det bor en idealist i de fleste av oss. Og han eller hun må vi finne…

Velg med omhu…

”Jeg velger mine veiledere med omhu,” svarte en av våre gode venner da vi spurte hva det var som gjorde at hun klarte seg så bra som hun gjorde – tross alt. ”Alt” i denne forbindelse var summen av stort press i familielivet og en rimelig hektisk hverdag. Mye spant rundt ønsket om og viljen til at barna skulle ha det bra selv om pappa var syk. På det tidspunktet var han svært deprimert. Omsorgen for ham blant venner og familie var stor, samtidig som ingen av oss var i tvil om at belastningen var svært tung for henne som var kona hans. Jeg tror ordlyden i spørsmålet vårt den gangen var omtrent som så; ”Hvordan klarer du å stå i det?”

”Jeg velger mine veiledere med omhu,” sa hun altså – og la til; ”Jeg velger å snakke med dem som støtter oss i situasjonen og ikke de som mener at jeg bør gå…”

Hun visste vel at den andre typen fantes rundt dem; De som ymtet frampå med at det hadde vært veldig forståelig om hun fokusert bare på seg selv om barna. Fristelsen kom kanskje sigende inn over henne fra tid til annen, også? Derfor unnlot hun å bruke mye tid med de som kunne gjøre den uimotståelig. ”Jeg velger mine veiledere med omhu…”

”Dessuten sa jeg en gang ja til de gode og de onde dagene. Og jeg tenker at dette er de onde ” utdypet hun. Kort og greit. Og så utfordrende. For det er fristende å slippe taket innimellom. Når man av ulike grunner opplever seg – eller reelt sett er – alene om å få hverdagen til å henge sammen, er det ikke underlig om det kjennes som ”too much.”

Vi lever i en tid da det er relativt enkelt å få støtte til å bryte opp fra et utfordrende samliv. De fleste av oss har antagelige en eller flere velvillige sjeler i bekjentskapskretsen som vil heie nesten uansett hva vi foretar oss. Oppmuntringene til å ”tenke på deg selv” er greit tilgjengelig i et samfunn der individet er blitt det naturlige sentrum. Absolutter finnes nesten ikke lenger, og normene viskes ut; hvem har egentlig rett til å bry seg dersom du opplever at noe er rett for deg?

IMG_1050På den annen side er de færreste av oss modige nok til å stille ransakende spørsmål – de som fort kan oppleves som ubehagelige. Det er mange ganger lettere å trekke seg unna par som åpenbart sliter, enn det er å spørre hva som egentlig skjer. For det er lurt å stille spørsmål – og lytte – i første omgang. Gjerne få begges historie på bordet og tilby seg å bidra i en vanskelig hverdag. Om noe kan være til hjelp. Og så kanskje utfordre det en opplever som lite konstruktive valg og strategier i en tuvlete tid. Være en ”veileder” som er verdt å velge…

Noen ganger er et brudd uunngåelig. Til og med klokt. Det finnes utvilsomt tilfeller der det har vært mye mer skadelig for familien å holde sammen enn å bryte opp. Allikevel tror vil flere par kunne fått hjelp og en ny start om de ”valgte sine veiledere med omhu.” Og om vi i større grad våget å spørre gode venner om hvordan de egentlig har det i samlivet – også når ting virker tilforlatelig på overflaten.

Om lederskap og ekteskap…

Det dukket opp et seks år gammelt minne på min facebookside her om dagen. Jeg siterte Michelle Obama som sa følgende om sin mann; «å være president forandrer ikke hvem du er. De avslører hvem du er…» Den gang supplerte jeg uttalelsen med følgende kommentar: «Det bør vel kunne sies generelt om lederskap. Å være leder forandrer ikke hvem du er. Det avslører hvem du er…»

De siste dagene har jeg tenkt at det samme gjelder i parrelasjonen. Å være noens ektefelle eller samboer forandrer heller ikke hvem du er. Det avslører derimot ganske mye. Hvis det som avsløres er helstøpt karakter, kommer det riktig nok til å forandre deg slik at du blir en bedre versjon av deg selv – tilpasset det livet du lever sammen med han eller hun du ønsker et livslangt samliv med.

På den annen side; Er vi i forelskelsesfasen, avsløres ikke vårt sanne jeg i første omgang – uansett. En forelskelse forandrer mange. I hvert fall for en periode. Ikke bare forvrenges bildet av den man er forelsket og blir særdeles rosa og glitrende. En umiddelbar interesse for den utvalgtes hobbyer tenderer også til å åpenbare seg; antishopperen tåler timevis på et kjøpesenter uten å mukke, og han eller hun som ikke hadde sansen for lagidrett, finner plutselig interesse for både ishockey og fotball – om det er det partneren foretrekker. Svært få av disse endringene varer ved. Selvsagt kan vi få nye interesser som voksne, og vi modnes forhåpentligvis slik at noen ungdomsnykker blir borte, men forelskelsens roserøde sky lander på et eller annet tidspunkt. Heldigvis. Det er jo en slags psykose som ingen av oss tåler i lengden.

0013

Bare jeg får nyte min morgenkaffe i fred…

Og da kommer hverdagen.

Bildet endres. Noen ganger til det diamentralt motsatte. Prinsessen blir en heks, og prinsen viser seg å være en frosk allikevel. I mer moderat form; De sterke meningene en kanskje opplever som et positivt trekk hos partneren, kan – nesten over natta – skifte karakter å oppleves som stahet. For eksempel.

Bildet beveger seg mot å bli sannere. Mindre flatterende, kanskje, men dypt menneskelig. Vi kan møtes som mennesker med svake og sterke sider, modne og umodne områder. Med det utgangspunktet kan vi velge livet sammen. Da starter den egentlige, livslange prosessen det er å blir kjent med hverandre og gå i seg selv for å strekke seg der en kan det og be om nåde der det av ulike grunner er vanskelig.

Det er en opplest og vedtatt sannhet i vårt hjem – og blant gode venner – at gemalen ikke er spesielt glad i morgener. Han er trøtt, har ”inntaksstopp” og framstår som relativt humørløs. På den annen side vet ”alle” at jeg er morgenfugl, og som en bonus for meg, betyr det at de fleste også tror at jeg er blid. Jeg trodde det selv også, helt til min kjære opplyste meg; ”Du er faktisk ikke blid om morgenen. Du har bare fått være i fred…”

Han har et poeng. Ekteskapet med Dag avslører hvem jeg er. En våken morgenfugl som ikke bør forstyrres i vesentlig grad ved starten av dagen. Til og med ganske sur innimellom. Har i hvert fall kort lunte. Det hjelper så smått etter den første kaffekoppen.

For oss har det vært til god hjelp å bli kjent med egne og hverandres preferanser  – og å våge ærlighet i møte med egen tilkortkommenhet. Vi er ufullkomne mennesker begge to – og det er greit å ha sluttet fred med at ikke bare min ektefelle, men også jeg selv, er det.

Tilbake til utgangspunktet om lederskap: En av de viktigste egenskapene ved en god leder, slik jeg ser det, er evnen til å sette andre først og selv gå foran med et eksempel som er verdt å følge. Omtrent det samme som jeg kjenner meg utfordret til i samlivet med han jeg lever sammen med…